Despre Noi

Asociația Sfântul Andrei Bărăbanț


Misiunea Asociaţiei „Sfântul Andrei Bărăbanţ”: acordarea unor servicii sociale de calitate, prevenirea marginalizării sociale şi sprijinirea includerii comunitare a persoanelor instituţionalizate, dezvoltarea unor aptitudini de socializare şi combatere a excluderii sociale, acordarea unor servicii alternative de îngrijire prin abordarea unui model integrat socio -medical de furnizare de servicii. În vederea implementării politicilor şi strategiilor în domeniu şi în scopul furnizării serviciilor sociale către categoriile de beneficiari prevăzute de lege și de statutul organizației, asociația asigură resursele umane, materiale şi financiare necesare.

Asociaţia Sfântul Andrei Bărăbanţ este un furnizor acreditat de servicii sociale conform certificatului seria AF nr. 000043 și licențelor de funcționare seria LF nr. 0000153 și seria LF nr. 0000152, eliberate de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice pentru serviciile sociale derulate în cele două centre rezidențiale ale Asociaței ,,Sfântul Andrei” Bărăbanţ.

Activitatea asociației a demarat în anul 2007 o dată cu construirea unui centru rezidențial pentru persoane vârstnice în cartierul Bărăbanț din municipiul Alba Iulia. Centrul, denumit Asezământul pentru persoane vârstnice Sfântul Andrei 1 (ASA1), avea o capacitate de 24 de locuri și a fost realizat în parteneriat cu Serviciul Public de Asistenţă Socială (SPAS) din subordinea Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia.

Pentru a-și extinde serviciile, în 2010 asociația a amenajat din fonduri proprii, un nou spațiu cu o capacitate de 20 de locuri – Asezământul pentru persoane vârstnice Sfântul Andrei 2 (ASA 2). În același an, asociația și-a propus să dezvolte din nou capacitatea de cazare și să îmbunătățească serviciile sociale oferite persoanelor vârstnice, contribuind astfel la creşterea calităţii vieţii acestora. Primul pas în direcția dorită, respectiv asigurarea condiţiilor necesare pentru vârstnici, a fost amenajarea celui de-al doilea centru (ASA 2) şi ulterior, pentru modernizarea şi echiparea infrastructurii existente la ASA 1, Asociaţia a depus un proiect pentru obținerea unui sprijin financiar nerambursabil prin Programul Operațional Regional 2007-2013. Prin proiect s-a avut în vedere amenajarea și extinderea imobilului existent din cadrul ASA 1, printr-un corp de clădire nou, care a preluat o serie din funcțiunile celui existent, recompartimentarea spațiilor evacuate și reabilitarea acestora pentru cazare.

În prezent, prin serviciile oferite, cele două centre ale asociației „Sfântul Andrei” Bărăbanț sunt locul unde bătrânețea nu mai este o povară! Aici sunt furnizate proactiv, calitativ şi durabil servicii sociale adaptate nevoilor pentru 56 de persoane vârstnice din trei categorii de dependenţă: independenţi fizic şi psihic, semidependenţi şi dependenţi total fizic şi psihic. În cele două centre rezidențiale aflate în subordine (ASA 1 și ASA 2), Asociaţia „Sfântul Andrei” Bărăbanţ oferă cazare în regim de pensiune completă pe un timp ne/determinat cu servicii de asistenţă personală non-stop: servicii de cazare, servicii medicale, servicii de îngrijire, servicii sociale şi de consiliere psihologică, servicii de alimentaţie, etc. Spațiile de îngrijire sunt dotate cu camere moderne cu două, trei sau patru paturi. Fiecare cameră dispune de baie proprie (duş, chiuvetă şi WC) și are toate dotările necesare pentru a asigura confortul beneficiarilor. Curtea interioră este amenajată în așa fel încât aici să se poată desfășura activități recreaționale și de terapie. Zilnic, în cele două centre ale asociației se organizează activități socio-recreative. Fiecare vârstnic internat în unul din centrele aflate în subordinea Asociației „Sfântul Andrei” Bărăbanț beneficiază de servicii socio-medicale integrate şi de un plan individualizat de asistență și îngrijire. Astfel, în cele două centre se asigură cazare în regim de pensiune completă pe un timp ne/determinat cu serviciii de asistenţă personală non-stop: administrarea medicamentaţiei, monitorizarea tratamentului prescris de medic, monitorizarea parametrilor fiziologici, procurarea medicamentelor, vizite săptămânale la medicul de familie, consiliere psihologică, pastorală și socială, îngrijire personală (spălare, îmbrăcare, bărbierit, tăiat unghii etc.), asigurarea meselor conform recomandărilor medicilor, sprijin în desfăşurarea activităţiilor cotidiene etc. La cerere, fie din iniţiativa medicului de familie sau în caz de urgenţă, se vor face trimiteri la medici de specialitate sau spital pentru analize şi investigaţii medicale de specialitate.


Serviciile acordate

Serviciile acordate sunt stabilite în funcţie de gradul de dependenţă a beneficiarilor și sunt împărțite în trei pachete:

1.Pachet – “Independent”

(beneficiarul se găseşte într-o stare de sănătate fizică şi psihică bună, iar nevoile sale sunt satisfăcute prin serviciile detaliate în anexa 1 – servicii generale. Acesta nu necesită supraveghere şi sprijin în desfăşurarea activităţiilor cotidiene. Grad de dependenţă 0%). Beneficiarul nu este încadrat într-un grad de handicap.


2.Pachet – “Dependent uşor”

(beneficiarul se găseşte într-o stare de sănătate fizică acceptabilă, nu este imobilizat, dar poate avea probleme de locomoţie. Poate manifesta un grad de dependenţă psihic sau este diagnosticat cu demență senilă – formă ușoară/accentuată, necesitând o supraveghere suplimentară, suport şi sprijin pentru a-şi putea desfăşura activităţiile cotidiene. Grad de dependenţă 50%). Beneficiarul poate fi încadrat în gradul de handicap accentuat, fără însoțitor. Poate beneficia la nevoie, de oricare dintre următoarele servicii:

- Supraveghere suplimentară**

- Ajutor igienă corporală

- Servirea mesei în cameră

- Servicii de manichiură şi pedichiură

- Bărbierit

- Tuns simplu (ex:cu maşina de tuns)

- Manevre terapeutice de tipul injecţiilor, pansamentelor


3.Pachet – “Dependent GRAV”

(beneficiarul se găseşte într-o stare de sănătate fizică/psihică care necesită o supraveghere suplimentară pentru a putea supravieţui. Beneficiarul poate fi mobil/imobil. Grad de dependenţă 100%). Beneficiarul este diagnosticat cu demență senilă – formă gravă. Beneficiarul poate fi încadrat în gradul de handicap grav, cu/fără însoțitor. Poate beneficia la nevoie, de oricare dintre următoarele servicii:

- Supraveghere suplimentară

- Ajutor igienă corporală

- Servicii de manichiură şi pedichiură

- Bărbierit

- Servirea mesei în cameră

- Manevre terapeutice de tipul injecţiilor, pansamentelorPrevenirea şi tratamentul escarelor de decubitPrevenirea complicaţiilor venoase, pulmonare şi osteo-musculo-articulare aferente imobilizării etc.

- Supraveghere sondaj vezical

- Scutece adult

- Spălat rufe suplimentar – (inclusiv lenjeria de pat)

Asociația are colaborări cu insitutuții si organizații relevante din domeniu: Primăria Municipiului Alba Iulia, Asociația Filantropia Ortodoxă Alba Iulia, Asociația Crucea Roșie România – Filiala Alba Iuli, Serviciul de ajutor MALTEZ Trier – Germania etc.

Pe viitor ne propunem extinderea centrului rezidențial ASA 1 pe verticală și creșterea numărului de locuri, amenajarea în cadrul ASA 1 a unui centru de tip respiro pentru bolnavii de Alzheimer și formarea profesională continuă a angajaților noștri și păstrarea unei legături strânse cu colaboratori din domeniu.